Bæredygtighed

Alle vores pyjamasæt er produceret på fabrikker, der har bestået Business Social Compliance Initiative (BSCI) audit. 

BSCI er et system til styring af forsyningskæden med en CODE OF CONDUCT, der hjælper virksomheder med at fremme social overholdelse og forbedring. BSCI giver virksomhederne en metode og en rapport til social revision.

CODE OF CONDUCT er opdelt i følgende principper:

 • Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger.
 • Ingen diskrimination.
 • Fair aflønning.
 • Anstændige arbejdstider
 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
 • Ingen børnearbejde.
 • Ingen usikre ansættelsesforhold.
 • Ingen tvangsarbejde.
 • Beskyttelse af miljøet.
 • Etisk forretningsadfærd.

  Gennem et netværk af tredjepartsrevisorer vurderes fabrikkerne fra A (bedst) til E None (dårligst) på grundlag af hvert enkelt princip i CODE OF CONDUCT.

  For at bestå en BSCI-audit kræves der mindst et C i samlet karakter.

  Efter vores opfattelse har BSCI tre kritiske ulemper:

  1. Fabrikkerne informeres om revisionsdatoen på forhånd. Derfor kan de være fristet til at foretage midlertidige ændringer inden revisionen for at forbedre deres præstationer og dermed mindske pålideligheden af revisionsresultaterne.

  2. Det er muligt at bestå revisionen uden at overholde alle principperne i CODE OF CONDUCT. Det betyder, at en bestået audit ikke er en garanti for, at fabrikken overholder alle adfærdskodekserne, men kun de fleste af dem.

  3. Vi mener ikke, at der er tilstrækkelige mekanismer til at forhindre og kontrollere, at BSCI-godkendte tredjepartsrevisorer ikke bliver bestukket af fabrikker.

  Kort sagt mener vi, at kravet om, at alle vores leverandørers fabrikker skal bestå BSCI-audit, kun er et startpunkt for vores virksomheds bæredygtighedsmål.

  Vores mål er at kræve, at alle vores leverandørers fabrikker skal være GOTS-certificerede. Vi har ikke haft ressourcer nok til at arbejde med GOTS-certificerede fabrikker i denne sæson, men vi lover at øge niveauet i fremtiden.